Logo UZ
Kanclerz
PODLEGŁE JEDNOSTKI
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr inż. Katarzyna Łasińska

Kanclerz

ikona telefon
(68) 328 2450
ikona lokacja
Pokój 210A - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Kanclerz, z uwzględnieniem postanowień statutu:

  1. uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju Uniwersytetu, przeprowadza analizy określające ekonomiczne, techniczne i organizacyjne możliwości realizacji strategii,
  2. z upoważnienia rektora reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz,
  3. przestrzega dyscypliny finansów publicznych w zakresie zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
  4. nadzoruje prace swoich zastępców,
  5. jest przełożonym służbowym pracowników administracji zatrudnionych w podporządkowanych mu jednostkach organizacyjnych,
  6. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Uniwersytetu w zakresie obsługi procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego przez utrzymanie sprawnej, bezpiecznej i oszczędnej infrastruktury technicznej,
  7. sprawuje nadzór nad ewidencją i inwentaryzacją rzeczowych składników majątku,
  8. doskonali pracę podległej mu administracji przez profesjonalizację, racjonalizację struktury organizacyjnej i wykorzystanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie,
  9. uczestniczy w opracowywaniu projektów związanych z rozwojem Uniwersytetu dofinansowywanych z środków zewnętrznych.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny