Logo UZ
Kancelaria Ogólna
INFORMACJE

PRACOWNICY

Konrad Majewski

Kierownik

ikona telefon
785 013 883
ikona lokacja
Pokój 10 - Budynek A-4 Kampus A, ul. Podgórna 50a, 65-246 Zielona Góra

Krystyna Bańkowska

Referent

ikona telefon
(68) 328 2720
ikona lokacja
Pokój 10 - Budynek A-4 Kampus A, ul. Podgórna 50a, 65-246 Zielona Góra

Katarzyna Czyż

Starszy referent ekonomiczny

ikona telefon
(68) 328 2279
ikona lokacja
Pokój 010 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Dominik Czyż

Referent

ikona telefon
601 515 153
ikona lokacja
Pokój 010 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

mgr Renata Kufel

Specjalista

ikona telefon
(68) 328 3262
ikona lokacja
Pokój 1 - Budynek A-16 Kampus B, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra

mgr Tomasz Markowicz

Specjalista

ikona telefon
+48 789 442 118
ikona lokacja
Pokój 010 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Beata Tokarska

Specjalista

ikona telefon
(68) 328 3047
ikona lokacja
Pokój 010 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Podstawowy zakres zadań
  1. Przyjmowanie, segregowanie i dystrybucja przesyłek pocztowych przychodzących i wychodzących z jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz jej ewidencjonowanie.
  2. Rejestrowanie w spisach spraw i znakowanie pism.
  3. Sprawdzanie prawidłowości wpływów oraz stanu opakowania przesyłki i liczby załączników.
  4. Skierowanie przesyłki mylnie adresowanej do właściwej jednostki organizacyjnej lub instytucji i powiadomienie o tym fakcie nadawcy.
  5. Otwieranie wszystkich przesyłek adresowanych do uczelni z wyjątkiem przesyłek adresowanych imiennie.
  6. Ekspedycja przesyłek do i odbiór z urzędu pocztowego.
  7. Przyjmowanie i wysyłanie faxów oraz ich ewidencjonowanie.
  8. Prowadzenie kasy portoryjnej.
  9. Wystawianie not obciążeniowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu z tytułu usług pocztowych i Kancelarii.

Zadania szczegółowe określa Instrukcja Kancelaryjna.

 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny