Logo UZ
Dział Socjalny
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr Alicja Nolka

Kierownik

ikona telefon
(68) 328 2698
ikona lokacja
Pokój 07 - Budynek A-18      Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 

mgr Emil Kumka

Specjalista

ikona telefon
+48 603 464 677
ikona lokacja
Pokój 07 - Budynek A-18      Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 

mgr Ryszard Nita

Samodzielny referent

ikona telefon
(74) 871 2253, +48 789 442 299
ikona lokacja
Pokój 1 - Budynek S-1-I      , Karłów 5 A, 57-353 Karłów
 

Jerzy Szatkowski

Starszy referent administracyjny

ikona telefon
+48 603 454 515
ikona mail
ikona lokacja
Pokój 1 - Budynek S-2-I      , Lubiatów 14, 67-410 Lubiatów
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  1. Ustalenie potrzeb w zakresie warunków socjalno-bytowych i imprez kulturalnych pracowników Uniwersytetu.
  2. Sporządzanie projektów rocznych planów działalności socjalnej i uzyskanie opinii związków zawodowych działających w Uniwersytecie.
  3. Organizowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z różnymi formami wypoczynku w ciągu roku: wczasy rodzinne, kolonie, zimowiska.
  4. Obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  5. Realizacja opieki socjalnej pracowników Uniwersytetu oraz emerytów i rencistów będących w trudnej sytuacji materialnej.
  6. Prowadzenie ewidencji działalności socjalnej.
  7. Kierowanie działalnością ośrodków wczasowych Uniwersytetu.

Szczegółowe zasady przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń finansowych z tego funduszu określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny