Logo UZ
Sekretariat Kanclerza i Z-cy
INFORMACJE

PRACOWNICY

inż. Aneta Hilmanowicz

Samodzielny referent

ikona telefon
(68) 328 2450
ikona lokacja
Pokój 210 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do podstawowych zadań Sekretariatu należy:

 1. prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji, przesyłanie jej do załatwienia właściwym osobom lub jednostkom zgodnie z dekretacją oraz dbałość o jej terminowe załatwienie,
 2. przygotowanie korespondencji do podpisu,
 3. prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad,
 4. przygotowanie oraz obsługa spotkań, narad i zebrań organizowanych przez Kanclerza i jego Zastępców,
 5. składanie zamówień w zakresie zaopatrzenia w materiały i sprzęt biurowy, obsługa spraw finansowych Sekretariatu,
 6. wykonywanie prac związanych z obowiązkami Pełnomocnika ds. Budżetu pionu Kanclerza,
 7. dbałość o właściwe stosowanie pieczęci i stempli,
 8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do przełożonych oraz dbałość o terminowe ich załatwienie,
 9. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
 10. prowadzenie ewidencji umów o korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych,
 11. prowadzenie ewidencji umów o korzystanie z telefonów komórkowych do celów służbowych,
 12. wykonywanie innych czynności zlecanych przez Kanclerza i jego Zastępców.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny