Logo UZ
Dział BHP
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr inż. Beata Zawadzka

Kierownik

ikona telefon
789 441 559
ikona lokacja
Pokój 14 - Budynek A-5 Kampus A, ul. Podgórna 50d, 65-246 Zielona Góra

mgr Anna Nenycz

Starszy inspektor ds. BHP

ikona telefon
789 441 844
ikona lokacja
Pokój 16 - Budynek A-5 Kampus A, ul. Podgórna 50d, 65-246 Zielona Góra

mgr inż. Aneta Klorek

Inspektor Ochrony PPoż.

ikona telefon
609 797 757
ikona lokacja
Pokój 15 - Budynek A-5 Kampus A, ul. Podgórna 50d, 65-246 Zielona Góra

mgr Justyna Sołtysik

Samodzielny referent

ikona telefon
506 421 268
ikona lokacja
Pokój 16 - Budynek A-5 Kampus A, ul. Podgórna 50d, 65-246 Zielona Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Sporządzanie i przedstawianie Rektorowi okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Bieżące informowanie Rektora o stwierdzonych w trakcie kontroli zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia.
 4. Zgłaszanie wymagań do opracowywanych w Uniwersytecie dokumentacji inwestycji i modernizacji oraz udział w ocenie tych dokumentacji.
 5. Udział w przekazywaniu do użytkowania budynków, budowli obiektów i urządzeń.
 6. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
 7. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wniosków wynikających z badania przyczyn wypadków i zachorowań na choroby zawodowe, kontrola realizacji wniosków, prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 8. Doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
 10. Współdziałanie ze służbą zdrowia przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 11. Współdziałanie ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  1. Podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. Podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.
 12. Uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę, Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką BHP.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny