Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-59/2020
Tytuł:KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ KOMPLEKSOWE USŁUGI ODKAŻANIA POMIESZCZEŃ ZAMAWIAJĄCEGO
Termin zgłoszeń:2021-02-10
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-12-29Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22020-12-29Załącznik nr 1.1 – Sumaryczny opis budynków dydaktycznych oraz Domów Studenta
32020-12-29Załącznik nr 1.2 – Ewidencja czynności odkażających w toaletach
42020-12-29Załącznik nr 2 – Formularz Oferta
52020-12-29Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
62020-12-29Załącznik nr 4 –„Istotne postanowienia umowy
72020-12-29Załącznik nr 5 – Formularz JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
82020-12-29Załącznik nr 6 – Formularz JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
92020-12-29Załącznik nr 7 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
102020-12-29Załącznik nr 8 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
112020-12-29Załącznik nr 9 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
122020-12-29Załącznik nr 10 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
132020-12-29Załącznik nr 11 – Instrukcja wypełniania JEDZ.
142020-12-29Załącznik nr 12 - Formularz Zmiana OFERTY
152020-12-29Załącznik nr 13 - Formularz Wycofanie OFERTY
162020-12-29Załącznik nr 14 - Identyfikator postępowania
172020-12-29Załącznik nr 15 - Komunikat Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-12-29Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22021-01-04Informacja nr 1 - modyfikacja
32021-01-04Załącznik nr 1 do Informacji nr 1
42021-01-18Informacja nr 2 - modyfikacja
52021-01-18Załącznik nr 1 do Informacji nr 2
62021-01-18Załącznik nr 2 do Informacji nr 2
72021-01-22Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
82021-01-22Ogłoszenie o sprostowaniu - wysłane do publikcji
92021-01-27Ogłoszenie o sprostowaniu - opublikowane
102021-02-10Informacja z otwarcia ofert
112021-03-18Informacja o wynikach postępowania
122021-04-08Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wysłane do publikacji
132021-04-13Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny