Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.8.2021
Tytuł:Świadczenie usług pocztowych
Termin zgłoszeń:2021-05-06
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-04-20załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22021-04-20załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32021-04-20załącznik nr 3: Formularz cenowy
42021-04-20załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy
52021-04-20 załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62021-04-20załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72021-04-20załącznik nr 7: Formularz Wycofanie Oferty
82021-04-20załącznik nr 8: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-04-20edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-04-23Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32021-04-27Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42021-04-27załącznik nr 1 do Informacji nr 2: poprawiony załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany 1
52021-04-27załącznik nr 2 do Informacji nr 2: poprawiony załącznik nr 3 do SWZ Formularz cenowy - zmodyfikowany 1
62021-04-29Informacja nr 3: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
72021-04-29Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
82021-04-30Informacja nr 4: Pytania i odpowiedzi
92021-04-30załącznik nr 1 do Informacji nr 4: poprawiony załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Zmodyfikowany 2
102021-04-30załącznik nr 2 do Informacji nr 4: poprawiony załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy Zmodyfikowany 1
112021-05-06Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
122021-05-06Informacja z otwarcia ofert
132021-05-06Oferta złożona w przedmiotym postępowaniu
142021-05-19Informacja o wyniku postępowania
152021-06-16Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny