Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.45.2022
Tytuł:ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA ZAMAWIAJĄCEGO I UŻYTKOWNIKÓW PRZY EKSPLOATACJI KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ PROLIB ENTERPRISE, ŚWIADCZENIE USŁUG SPECJALNYCH ZWIĄZANYCH Z SYSTEMEM
Termin zgłoszeń:2022-09-13
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-24załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22022-08-24załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-08-24załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42022-08-24załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
52022-08-24załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62022-08-24załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72022-08-24załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
82022-08-24załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
92022-08-24załącznik nr 9 – Wzór umowy powierzenia danych osobowych
102022-08-24załącznik nr 10 – Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-24Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-09-09Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-09-09Załączniki do Informacji nr 1
42022-09-13Kwota, jaka zamawiający przeznacza na realizację zamówienia
52022-09-13Informacja z otwarcia ofert
62022-09-13Ogłoszenie o zmanie ogłoszenia
72022-09-21Informacja o wyniku postępowania
82022-10-06Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny