Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.7.2022
Tytuł:Dostawa sprzętu komputerowego
Termin zgłoszeń:2022-06-02
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-06załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22022-05-06załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32022-05-06załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42022-05-06załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52022-05-06załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62022-05-06załącznik nr 1.6: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 6
72022-05-06załącznik nr 1.7: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 7
82022-05-06załącznik nr 1.8: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 8
92022-05-06załącznik nr 1.9: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 9
102022-05-06załącznik nr 1.10: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 10
112022-05-06załącznik nr 1.11: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 11
122022-05-06załącznik nr 1.12: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 12
132022-05-06załącznik nr 1.13: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 13
142022-05-06załącznik nr 1.14: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 14
152022-05-06załącznik nr 1.15: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 15
162022-05-06załącznik nr 1.16: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 16
172022-05-06załącznik nr 1.17: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 17
182022-05-06załącznik nr 1.18: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 18
192022-05-06załącznik nr 1.19: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 19
202022-05-06załącznik nr 1.20: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 20
212022-05-06załącznik nr 1.21: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 21
222022-05-06załącznik nr 1.22: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 22
232022-05-06załącznik nr 1.23: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 23
242022-05-06załącznik nr 1.24: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 24
252022-05-06załącznik nr 2: Formularz OFERTA
262022-05-06załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
272022-05-06załącznik nr 4: Formularz JEDZ w formacie EXCEL
282022-05-06załącznik nr 5:Formularz JEDZ w fomacie xml
292022-05-06załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynalezności do Grupy Kapitałowej
302022-05-06załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
312022-05-06załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie o aktualności informacji
322022-05-06załącznik nr 9: Formularz Wycofanie OFERTY
332022-05-06załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
342022-05-06załącznik nr 11: Identyfikator postępowania
352022-05-06załącznik nr 12: Warunki równoważności
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-06edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-05-11Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32022-05-17Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42022-05-17załącznik do Informacji nr 2: załącznik nr 1.20 do SWZ - Formularz Cenowo-Techniczny Część 20 - serwer, terminale z licencjami - zmodyfikowany 1
52022-05-17edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 2: załącznik nr 1.20 do SWZ - Formularz Cenowo-Techniczny Część 20 - serwer, terminale z licencjami - zmodyfikowany 1
62022-05-18Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
72022-05-19Informacja nr 4: Pytania i odpowiedzi
82022-05-25Informacja nr 5: Pytania i odpowiedzi
92022-06-02Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
102022-06-02Informacja z otwarcia ofert
112022-06-22Informacja o wyniku postępowania - dotyczy części: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 23, 24
122022-07-06Informacja o wyniku postępowania - dotyczy części: 2, 3, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22
132022-07-27Informacja o wyniku postępowania - korekta dotycząca Części 22, po odmowie zawarcia umowy
142022-08-02Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dotyczy części: 1-21, 23 i 24
152022-09-02Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dotyczy Części 22
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny