Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.44.2021
Tytuł:Promocja i marketing Projektu Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów wtórnych wyłaniających się w postawach i zachowaniach współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa COVID-19, w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej
Termin zgłoszeń:2021-08-06
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-27załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22021-07-27załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32021-07-27załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42021-07-27załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52021-07-27załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-07-27załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
72021-07-27załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-27edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-08-02Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32021-08-03Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42021-08-06Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
52021-08-06Informacja z otwarcia ofert
62021-08-13Informacja z otwarcia ofert dodatkowych
72021-08-20Informacja o wyniku postępowania
82021-09-21Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny