Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-23/2020
Tytuł:Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Termin zgłoszeń:2020-07-10
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Z uwagi na problemy jakie Zamawiający miał 26.06.2020 r. z uzyskiwaniem Kluczy Publicznych z MiniPortalu, Zamawiający dodatkowo publikuje Klucz Publiczny w zakładce z Informacjami. W pliku tym można w nazwie zweryfikować Identyfikator postępowania w celu upewnienia się, że dysponuje się właściwym Kluczem.
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-26załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia Część 1
22020-06-26załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Część 2
32020-06-26załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia Część 3
42020-06-26załącznik nr 2: Formularz OFERTA
52020-06-26załącznik nr 3.1: Formularz cenowy - Część 1
62020-06-26załącznik nr 3.2: Formularz cenowy - Część 2
72020-06-26załącznik nr 3.3: Formularz cenowy - Część 3
82020-06-26załącznik nr 4.1: Istotne postanowienia umowy - Część 1
92020-06-26załącznik nr 4.2: Istotne postanowienia umowy - Część 2
102020-06-26załącznik nr 4.3: Istotne postanowienia umowy - Część 3
112020-06-26 załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
122020-06-26załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczace spełniania warunków udziału w postępowaniu
132020-06-26załącznik nr 7: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
142020-06-26załącznik nr 8: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
152020-06-26załącznik nr 9: Wykaz obiektów
162020-06-26załącznik nr 10: Wykaz numerów - Część 1
172020-06-26załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
182020-06-26załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
192020-06-26załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
202020-06-26załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-06-26edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-06-29Klucz publiczny
32020-07-02Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
42020-07-02załącznik nr 1 do Informacji nr 1: poprawiony załącznik nr 1.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część 1 zmodyfikowany 1
52020-07-02załącznik nr 2 do Informacji nr 1: poprawiony załącznik nr 4.1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część 1 zmodyfikowany 1
62020-07-02załącznik nr 3 do Informacji nr 1: poprawiony załącznik nr 4.2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy Część 2 zmodyfikowany 1
72020-07-03Informacja nr 2 - pytania i odpowiedzi
82020-07-03Załącznik do Informacji nr 2 - Zał nr 4.1 - IPU Cz. 1 - zmodyfikowany 2
92020-07-03Załącznik do Informacji nr 2 - Zał nr 4.2 - IPU Cz. 2 - zmodyfikowany 2
102020-07-03Załącznik do Informacji nr 2 - Zał nr 4.3 - IPU Cz. 3 - zmodyfikowany 1
112020-07-06 Informacja nr 3 - pytania i odpowiedzi
122020-07-10Informacja z otwarcia ofert
132020-07-23Informacja o wyniku postępowania
142020-08-24Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny