Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-16/2019
Tytuł:DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH
Termin zgłoszeń:2019-04-11
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-03-29Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia - GRAFIKI
22019-03-29Załącznik nr 1.1 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 1
32019-03-29Załącznik nr 1.2 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 2
42019-03-29Załącznik nr 1.3 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 3
52019-03-29Załącznik nr 1.4 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 4
62019-03-29Załącznik nr 1.5 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 5
72019-03-29Załącznik nr 1.6 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 6
82019-03-29Załącznik nr 1.7 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 7
92019-03-29Załącznik nr 1.8 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 8
102019-03-29Załącznik nr 1.9 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 9
112019-03-29Załącznik nr 1.10 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 10
122019-03-29Załącznik nr 1.11 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 11
132019-03-29Załącznik nr 1.12 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 12
142019-03-29Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
152019-03-29Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
162019-03-29Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
172019-03-29Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
182019-03-29Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-03-29Edytowalne wersje załączników
22019-04-08Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32019-04-08Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
42019-04-11Informacja z otwarcia ofert
52019-04-18Informacja o wynikach
62019-04-29Informacja o wynikach - czynność powtórzona (Część 5 i 10)
72019-05-24Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny