Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg zakończony
Znak sprawy:RA-Z-65/2018
Tytuł:DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, STANOWISK BADAWCZYCH ORAZ MAKIETY KOMINA SŁONECZNEGO
Termin zgłoszeń:2018-12-12
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12018-11-29Załącznik nr 1.1 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 1
22018-11-29Załącznik nr 1.2 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 2
32018-11-29Załącznik 1.2A do Załącznika nr 1.2
42018-11-29Załącznik 1.2B do Załącznika nr 1.2
52018-11-29Załącznik nr 1.3 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 3
62018-11-29Załącznik nr 1.4 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 4
72018-11-29Załącznik nr 1.5 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 5
82018-11-29Załącznik nr 1.6 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 6
92018-11-29Załącznik nr 1.7 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 7
102018-11-29Załącznik nr 1.8 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 8
112018-11-29Załącznik nr 1.9 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 9
122018-11-29Załącznik nr 1.10 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 10
132018-11-29Załącznik nr 1.11 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 11
142018-11-29Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
152018-11-29Załącznik nr 3.1 – Istotne postanowienia umowy dotyczy Części 1-5 oraz 10-11
162018-11-29Załącznik nr 3.2 – Istotne postanowienia umowy dotyczy Części 6 ,7 ,8 , 9
172018-11-29Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
182018-11-29Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
192018-11-29Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12018-11-29Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22018-11-30Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
32018-11-30Informacja nr 1
42018-12-12Informacja z otwarcia ofert
52018-12-18Informacja o wyniku
62019-01-09Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny