Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.31.2022
Tytuł:Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Termin zgłoszeń:2022-06-24
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-06-06załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia Część 1
22022-06-06załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia Część 2
32022-06-06załącznik nr 2: Formularz OFERTA
42022-06-06załącznik nr 3.1: Formularz cenowy Część 1
52022-06-06załącznik nr 3.2: Formularz cenowy Część 2
62022-06-06załącznik nr 4.1: Projektowane postanowienia umowy Część 1
72022-06-06załącznik nr 4.2: Projektowane postanowienia umowy Część 2
82022-06-06załącznik nr 5: formularz Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
92022-06-06załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
102022-06-06załącznik nr 7: Wykaz obiektów
112022-06-06załącznik nr 8: formularz Wycofanie oferty
122022-06-06załącznik nr 9: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-06-06edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-06-06Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
32022-06-09Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
42022-06-09Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 2
52022-06-13Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
62022-06-14Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
72022-06-14Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 3
82022-06-24Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
92022-06-24Informacja z otwarcia ofert
102022-06-27Informacja o unieważnieniu postępowania
112022-06-29Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny