Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.24.2022
Tytuł:DZIERŻAWA KSEROKOPIAREK WRAZ Z USŁUGĄ SERWISOWĄ ORAZ DOSTAWA KSEROKOPIAREK
Termin zgłoszeń:2022-06-10
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-27Załącznik nr 1.1. – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
22022-05-27Załącznik nr 1.1.1 – Lokalizacja urzadzeń – Część 1
32022-05-27Załącznik nr 1.2. – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2
42022-05-27Załącznik nr 2 – formularz Oferta
52022-05-27załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy – Część 1
62022-05-27załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy – Część 2
72022-05-27Załącznik nr 4.1 – Projektowane postanowienia umowy
82022-05-27Załącznik nr 4.2 – Projektowane postanowienia umowy
92022-05-27załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
102022-05-27załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
112022-05-27załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
122022-05-27załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-27Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-06-03Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-06-06Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
42022-06-06Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
52022-06-10Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
62022-06-10Informacja z otwarcia ofert
72022-06-27Informacja o wyniku - Część 1
82022-06-30Informacja o wyniku - Część 2
92022-07-14Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny