Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.91.2021
Tytuł:ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „WSPIERANIE PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA W RAMACH KONSOLIDACJI UCZELNI”
Termin zgłoszeń:2022-01-19
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-23Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22021-12-23Załącznik nr 1.1 – Wykaz Uczestników projektu w poszczególnych szkoleniach
32021-12-23Załącznik nr 2 – formularz Oferta
42021-12-23Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
52021-12-23Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
62021-12-23Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
72021-12-23Załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
82021-12-23Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
92021-12-23Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
102021-12-23Załącznik nr 9 - Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-01-04Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-01-04Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-01-04Załącznik do Informacji nr 1 - edytowalna wersja
42022-01-05Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
52022-01-14Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
62022-01-19Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
72022-01-19Informacja z otwarcia ofert
82022-02-04Informacja o wyniku postępowania
92022-02-24Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny