Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.73.2021
Tytuł:DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH II
Termin zgłoszeń:2021-11-05
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-25załącznik nr 1 - OPZ grafiki
22021-10-25załącznik nr 1.1 – Formularz Cenowo - Techniczny – Część 1
32021-10-25załącznik nr 1.2 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 2
42021-10-25załącznik nr 1.3 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 3
52021-10-25załącznik nr 2 – formularz Oferta
62021-10-25załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
72021-10-25 załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
82021-10-25załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92021-10-25załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
102021-10-25załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-25Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-11-05Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-11-05Informacja z otwarcia ofert
42021-11-25Informacja o wyniku postępowania
52021-12-02Informacja o wyniku postępowania po korekcie w zakresie Części 2 i 3
62021-12-22Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny