Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-DI.2612.1.2021
Tytuł:Wykonanie rozbiórek budynków Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2021-07-07
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument SWZ jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-22załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia Część 1
22021-06-22załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia Część 2
32021-06-22załącznik nr 2: Formularz OFERTA
42021-06-22załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
52021-06-22załącznik nr 4: Foirmularz Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-22edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-07-15Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny