Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.5.2021
Tytuł:PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ORAZ ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE WIZYT STUDYJNYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU
Termin zgłoszeń:2021-07-02
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-18Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
22021-06-18Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2
32021-06-18Załącznik nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 3
42021-06-18Załącznik nr 1.4 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 4
52021-06-18Załącznik nr 2 – formularz Oferta
62021-06-18Załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy – Część 1
72021-06-18Załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy – Część 2
82021-06-18Załącznik nr 3.3 – Formularz Cenowy – Część 3
92021-06-18Załącznik nr 3.4 – Formularz Cenowy – Część 4
102021-06-18Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
112021-06-18Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
122021-06-18Załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
132021-06-18Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
142021-06-18Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
152021-06-18Załącznik nr 9 - Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-18Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-06-30Informacja nr 1 - modyfikacja
32021-06-30Załącznik do Informacji nr 1
42021-06-30Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
52021-07-02Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
62021-07-02Informacja z otwarcia ofert
72021-07-14Informacja o wyniku postępowania - unieważnieniu
82021-07-20Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny