Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:5/RA-DI/2020
Tytuł:Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego M2 wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę
Termin zgłoszeń:2020-11-16
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-30załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22020-10-30załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-10-30załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
42020-10-30załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-30edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-11-30Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny