Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-48/2019
Tytuł:PRZEBUDOWA I ROZBUDOWĘ BUDYNKU A-22 NA POTRZEBY WIELOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ (WCSM) Z DOSTOSOWANIEM GO DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.
Termin zgłoszeń:2019-10-09
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-18Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Informacje uzupełniające
22019-09-18Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Projekt budowlany
32019-09-18Załącznik nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia – Projekt wykonawczy
42019-09-18Załącznik nr 1.4 – Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik do Projektu wykonawczego – Specyfikacja wyposażenia dodatkowego
52019-09-18Załącznik nr 1.5 – Opis przedmiotu zamówienia – Przedmiar robót
62019-09-18Załącznik nr 1.6 – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
72019-09-18Załącznik nr 1.7 – Opis przedmiotu zamówienia – Pozwolenie na budowę
82019-09-18Załącznik nr 1.8 – Opis przedmiotu zamówienia – Postanowienia LKW PSP
92019-09-18Załącznik nr 2 – formularz Oferta
102019-09-18Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
112019-09-18Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
122019-09-18Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
132019-09-18Załącznik nr 6 – formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
142019-09-18Załącznik nr 7 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-09-18Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-09-27Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32019-09-27Załącznik nr 1 - dane dotyczące podłogi
42019-09-27Załącznik nr 2 - 4 - przedmiary w formie ath
52019-09-27Załącznik nr 5 - 8 – projekt wykonawczy – branża budowlana w formie dwg
62019-09-27Załącznik nr 9- 11 – projekt wykonawczy – branża elektryczna w formie dwg
72019-09-27Załącznik nr 12 - 15 – projekt wykonawczy – branża sanitarna w formie dwg
82019-09-27Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
92019-10-09Informacja z otwarcia ofert
102019-10-25Informacja o wynikach
112019-11-21Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny