Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-34/2019
Tytuł:PRZEPROWADZENIE 4 SZKOLEŃ W FORMIE ZAMKNIĘTEJ DLA PRACOWNIKÓW CENTRUM KOMPUTEROWEGO I PRACOWNIKÓW IT INNYCH JEDNOSTEK UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Z ZAKRESU INFORMATYKI
Termin zgłoszeń:2019-07-17
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-05Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22019-07-05Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32019-07-05Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42019-07-05Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52019-07-05Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
62019-07-05Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-07-05Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-07-11Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32019-08-05Informacja o wynikach
42019-08-29Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny