Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-4d-04/2019
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
Termin zgłoszeń:2019-05-17
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-05-14Załącznik nr 1.1 – 1.32 – Formularz Cenowo- Techniczny - Część 1-32
22019-05-14Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32019-05-14Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42019-05-14Załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12019-05-14Edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22019-05-15Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32019-05-16Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
42019-05-17Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
52019-06-13Informacja o wynikach
62019-06-13Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny