Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-Z-86/2018
Tytuł:Rozbudowa edukacyjnego i demonstracyjnego laboratorium badawczego nad efektywnością energetyczną w budownictwie o układ magazynowania ciepła w gruncie
Termin zgłoszeń:2019-01-04
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12018-12-12załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Informacje uzupełniające
22018-12-12załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Projekt budowlany branży budowlanej
32018-12-12załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Projekt budowlany branży elektrycznej
42018-12-12załącznik nr 1.4: Opis przedmiotu zamówienia - Projekt wykonawczy branży budowlanej
52018-12-12załącznik nr 1.5: Opis przedmiotu zamówienia - Projekt wykonawczy branży elektrycznej
62018-12-12załącznik nr 1.6: Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - branża budowlana
72018-12-12załącznik nr 1.7: Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - branża elektryczna
82018-12-12załącznik nr 1.8: Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiar Robót - branża budowlana
92018-12-12załącznik nr 1.9: Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiar Robót - branża elektryczna
102018-12-12załącznik nr 2: Formularz OFERTA
112018-12-12załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
122018-12-12załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
132018-12-12załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
142018-12-12załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
152018-12-12załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12018-12-12edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22018-12-27Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
32018-12-27Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
42019-01-04Informacja z otwarcia ofert
52019-01-24Informacja o wyniku postępowania
62019-02-15Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny