Logo UZ
Zastępca Kwestora
PODLEGŁE JEDNOSTKI
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr Anna Walczak

Zastępca kwestora

ikona telefon
(68) 328 2519
ikona lokacja
Pokój 210B - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Zastępca Kwestora oprócz obowiązków wynikających z przepisów ogólnych związanych z pełnieniem funkcji kierowniczej, sprawuje nadzór i kontrolę oraz organizuje prace w podległych mu jednostkach organizacyjnych.
 2. Do obowiązków Zastępcy Kwestora należy:
  1. nadzór nad pracą poszczególnych działów Kwestury wykonywaną przez podległych pracowników, a w szczególności:
   1. organizowanie, doskonalenie i bieżące prowadzenie księgowości i sprawozdawczości,
   2. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
   3. kontrola rozliczeń w zakresie realizacji programów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych,
   4. przestrzeganie obowiązujących uczelnię i jej jednostki zasad dyscypliny finansowej, majątkowej i księgowej,
   5. zatwierdzanie dokumentów pod względem finansowym do realizacji, zatwierdzanie dokumentów bankowych do realizacji,
  2. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  3. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów, zawieranych przez jednostki organizacyjne uczelni,
  4. współpraca z komórkami księgowości, radcą prawnym i innymi pracownikami lub instytucjami w celu wyjaśnienia spraw spornych,
  5. nadzór nad inwentaryzacją aktywów i pasywów uczelni,
  6. uczestniczenie w sporządzaniu sprawozdawczości finansowej uczelni,
  7. współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  8. nadzór nad prawidłową realizacją i zabezpieczeniem operacji bankowych,
  9. współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za obsługę informatyczną w zakresie poprawności działania systemu informatycznego obsługującego rozliczenia finansowe ze studentami,
  10. analiza wykorzystanych środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji uczelni.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny