Logo UZ
Dział Płac
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr Anna Jaśniewicz - Wolniak

Kierownik

ikona telefon
+48 789 441 552
ikona lokacja
Pokój 315 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Aneta Książkiewicz

Zastępca kierownika

ikona telefon
+48 789 441 812
ikona lokacja
Pokój 315 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Magdalena Kaczmarek

Samodzielny referent

ikona telefon
+48 517 882 068
ikona lokacja
Pokój 311 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

lic. Joanna Kaźmierczak

Samodzielny referent administracyjny

ikona telefon
+48 517 882 067
ikona lokacja
Pokój 316 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

lic. Renata Marek

Specjalista ds. Wynagrodzeń

ikona telefon
+48 789 441 837
ikona lokacja
Pokój 316 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Bożena Piórkowska

Samodzielny referent

ikona telefon
+48 517 882 069
ikona lokacja
Pokój 314 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

Gabriela Wałęga

Samodzielny referent

ikona telefon
+48 789 442 294
ikona lokacja
Pokój 314 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

mgr Barbara Wójcik

Specjalista ds. Wynagrodzeń

ikona telefon
+48 789 441 453
ikona lokacja
Pokój 314 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

mgr Małgorzata Wójcik

Samodzielny referent

ikona telefon
+48 789 441 571
ikona lokacja
Pokój 311 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Organizowanie i koordynowanie prac Sekcji Płac Nauczycieli i Sekcji Płac Nienauczycieli.
 2. Kontrola nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem i przekazywaniem wynagrodzeń z osobowego i nieosobowego funduszu płac.
 3. Kontrola bieżących przelewów z wynagrodzeń i potrąceń.
 4. Nadzór przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Przygotowywanie dokumentacji do systemu „FK”.
 6. Współpraca w sporządzaniu sprawozdań dotyczących wynagrodzeń.
 7. Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników Uniwersytetu:
  1. Prowadzenie dokumentacji członków Kasy i administracji,
  2. rozliczanie udzielonych pożyczek, ustalanie wysokości miesięcznych spłat,
  3. sporządzanie list potrąceń, zaewidencjonowanie listy w systemie komputerowym „PŁACE” dla wskazanego pracownika,
  4. przygotowanie i sporządzanie comiesięcznych przelewów do banku,
  5. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wysokości wkładów oraz pożyczek.
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny