Logo UZ
Samodzielne Stanowisko ds. Socjalnych
INFORMACJE

PRACOWNICY

mgr Alicja Nolka

Kierownik

ikona telefon
(68) 328 2698
ikona lokacja
Pokój 316 - Budynek A-18 Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

  1. Ustalenie potrzeb w zakresie warunków socjalno-bytowych i imprez kulturalnych pracowników Uniwersytetu.
  2. Sporządzanie projektów rocznych planów działalności socjalnej i uzyskanie opinii związków zawodowych działających w Uniwersytecie.
  3. Organizowanie i prowadzenie całokształtu spraw związanych z różnymi formami wypoczynku w ciągu roku: wczasy rodzinne, kolonie, zimowiska.
  4. Obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  5. Realizacja opieki socjalnej pracowników Uniwersytetu oraz emerytów i rencistów będących w trudnej sytuacji materialnej.
  6. Prowadzenie ewidencji działalności socjalnej.
  7. Kierowanie działalnością ośrodków wczasowych Uniwersytetu.

Szczegółowe zasady przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń finansowych z tego funduszu określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny