Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.56.2022
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH 3
Termin zgłoszeń:2022-10-20
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-10-06załączniki nr 1.1 - 1.12 – Formularze Cenowo-Techniczne – Część 1 - Część 12
22022-10-06załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-10-06załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42022-10-06załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52022-10-06załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-10-06załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72022-10-06załącznik nr 7 – formularz Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
82022-10-06załącznik nr 8 – formularz Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (art. 118 ust.3 ustawy Pzp)
92022-10-06załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-10-06Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-10-12Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-10-12Edytowalny załącznik do Informacji nr 1
42022-10-17Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
52022-10-17Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
62022-10-20Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
72022-10-20Informacja z otwarcia ofert
82022-10-28Informacja o wyniku postępowania
92022-11-21Ogłoszenie o wyniku postępowania
102022-11-21Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny