Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.6.PU.2022
Tytuł:DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Termin zgłoszeń:2022-09-29
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-09-19Załącznik nr 1.1 – Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22022-09-19Załącznik nr 1.2 – Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32022-09-19Załącznik nr 1.3 - Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42022-09-19Załącznik nr 1.4 - Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52022-09-19Załącznik nr 2 – Formularz Oferta
62022-09-19Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
72022-09-19Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
82022-09-19Załącznik nr 5 – Formularz Wycofania oferty
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-09-19Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-09-22Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-09-23Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
42022-09-26Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
52022-10-06Informacja o wyniku postępowania
62022-10-11Informacja o korekcie wyniku w zakresie Części 2
72022-11-02Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny