Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.23.2022
Tytuł:DOSTAWA OPTYCZNEGO SYSTEMU DIC DO POMIARU PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 3D
Termin zgłoszeń:2022-08-19
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-11 Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
22022-08-11Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-08-11Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42022-08-11Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
52022-08-11załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
62022-08-11załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72022-08-11załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
82022-08-11załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-08-11Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-08-16Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-08-19Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
42022-08-19Informacja z otwarcia ofert
52022-08-25Informacja o wyniku postępowania
62022-09-16Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny