Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2612.36.2022
Tytuł:Adaptacja elementów obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami II
Termin zgłoszeń:2022-07-22
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-07załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 1
22022-07-07załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 2
32022-07-07załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 2 - c.d. załączniki
42022-07-07załącznik nr 2: Formularz OFERTA
52022-07-07załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
62022-07-07załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
72022-07-07załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
82022-07-07załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
92022-07-07załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-07-07edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22022-07-22Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-07-22Informacja z otwarcia ofert
42022-07-27Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie
52022-07-28Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny