Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-31/2022
Tytuł:Dostawa 2 kompletów modeli edukacyjnych
Termin zgłoszeń:2022-06-01
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:Brak plików z załącznikami SIWZ
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-25Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
22022-05-25Załącznik nr 2 - Formularz Oferta
32022-05-25Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
42022-05-25Załącznik nr 4 - IPU
52022-05-25informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny