Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.28.2022
Tytuł:ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNE NAUCZANIE ORAZ PRAKTYCZNA WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI- PROGRAM ROZWOJU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO”
Termin zgłoszeń:2022-05-24
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-13Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22022-05-13Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-05-13Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42022-05-13Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
52022-05-13Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62022-05-13Załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72022-05-13Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
82022-05-13Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
92022-05-13Załącznik nr 9 - Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
102022-05-13Załącznik nr 10 - Arkusz oceny podmiotu przetwarzającego dane osobowe
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-05-13Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-05-24Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-05-24Informacja z otwarcia ofert
42022-06-08Informacja o wyniku postępowania
52022-07-11Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny