Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.12.2022
Tytuł:WYKONANIE USŁUG W ZAKRESIE KONTROLI, OBSŁUGI, POMIARÓW, PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODGROMOWEJ I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Termin zgłoszeń:2022-05-05
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-21Załącznik nr 1.1-1.4 – Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1-4
22022-04-21Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32022-04-21Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
42022-04-21Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52022-04-21Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-04-21Załącznik nr 7 – Formularz Wycofanie OFERTY
72022-04-21Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
82022-04-21Załącznik nr 3.1-3.4 – Formularz Cenowy – Część 1-4
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-04-21Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-04-26Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-04-29Informacja nr 2 - modyfikacja
42022-04-29Edytowalne załączniki do Informacji nr 2
52022-04-29Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
62022-05-05Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
72022-05-05Informacja z otwarcia ofert
82022-06-09Informacja o wyniku postępowania
92022-07-11Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny