Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.6.2022
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
Termin zgłoszeń:2022-03-07
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-02-18załączniki nr 1.1-1.31 – Formularze Cenowo-Techniczne – Część 1- Część 31
22022-02-18załącznik nr 2 – formularz Oferta
32022-02-18załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42022-02-18 załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52022-02-18załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62022-02-18załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72022-02-18załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-02-18Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-02-22Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-02-22Edytowalne wersje załączników do Informacji nr 1
42022-02-24Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
52022-02-24Edytowalne wersje załączników do Informacji nr 2
62022-02-24Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
72022-02-25Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
82022-02-25Edytowalne załączniki do Informacji nr 3
92022-03-01Informacja nr 4 - Pytania i odpowiedzi
102022-03-01Edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 4
112022-03-01Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
122022-03-07Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
132022-03-07Informacja z otwarcia ofert
142022-04-04Informacja o wyniku postępowania
152022-04-27Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny