Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.76.2021
Tytuł:PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW ORAZ ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE WIZYT STUDYJNYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU
Termin zgłoszeń:2022-01-13
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-22Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
22021-12-22Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2
32021-12-22Załącznik nr 2 – formularz Oferta
42021-12-22Załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy – Część 1
52021-12-22Załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy – Część 2
62021-12-22Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
72021-12-22Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
82021-12-22Załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92021-12-22Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
102021-12-22Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
112021-12-22Załącznik nr 9 - Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-22Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-01-13Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-01-13Informacja z otwarcia ofert
42022-01-28Informacja o wyniku postępowania - unieważnieniu
52022-02-01Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny