Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.74.2021
Tytuł:SERWIS I KONSERWACJA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO W OBIEKTACH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Termin zgłoszeń:2021-11-26
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-16Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22021-11-16Załącznik nr 1.1 - „Opis przedmiotu zamówienia Część 1 – wykaz urządzeń”
32021-11-16Załącznik nr 1.2 - „Opis przedmiotu zamówienia Część 2 – wykaz urządzeń”
42021-11-16Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
52021-11-16Załącznik nr 3.1 - „Formularz Cenowy Część 1 zamówienia”
62021-11-16Załącznik nr 3.2 - „Formularz Cenowy Część 2 zamówienia”
72021-11-16Załącznik nr 4. – Istotne postanowienia umowy
82021-11-16Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
92021-11-16Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
102021-11-16Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
112021-11-16Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-16Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-11-26Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-11-26Informacja z otwarcia ofert
42021-12-08Informacja o wyniku postępowania
52022-01-14Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny