Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.59.2021
Tytuł:SUKCESYWNA DOSTAWA TUSZÓW, TONERÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
Termin zgłoszeń:2021-11-03
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-08Załącznik nr 1 – Formularz Cenowo – Techniczny
22021-10-08Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32021-10-08Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-10-08Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52021-10-08Załącznik nr 5 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-10-08Załącznik nr 6 – Formularz Wycofanie OFERTY
72021-10-08Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-08Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-10-18Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-10-18Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
42021-10-20Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
52021-10-20Załącznik do Informacji nr 2
62021-10-20Edytowalny załącznik do Informacji nr 2
72021-10-25Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
82021-10-25Załącznik do Informacji nr 3
92021-10-25Edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 3
102021-11-03Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
112021-11-03Informacja z otwarcia ofert
122021-11-23Informacja o wyniku postępowania
132021-12-06Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny