Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-50/2021
Tytuł:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania start-upów dla 20 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2021-09-20
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:Brak plików z załącznikami SIWZ
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-10załącznik nr 1-OPZ
22021-09-10załącznik nr 2-Formularz ofertowy
32021-09-10załącznik nr 3- Formularz cenowy
42021-09-10załącznik nr 5- Oświadczenie Wykluczenia
52021-09-10załącznik nr 4-Projektowe Postanowienia Umowy
62021-09-23Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny