Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.53.2021
Tytuł:USŁUGI CATERINGOWE DLA JEDNOSTEK UZ
Termin zgłoszeń:2021-08-30
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-08-20Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia
22021-08-20Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia
32021-08-20Załącznik nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia
42021-08-20Załącznik nr 2 – formularz Oferta
52021-08-20Załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy
62021-08-20Załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy
72021-08-20Załącznik nr 3.3 – Formularz Cenowy
82021-08-20Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
92021-08-20Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
102021-08-20Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
112021-08-20Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
122021-08-20Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-08-20Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-08-30Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-08-30Informacja z otwarcia ofert
42021-09-01Informacja o wyniku postępowania - unieważnieniu
52021-09-06Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny