Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.38.2021
Tytuł:DOSTAWA FANTOMÓW I TRENAŻERÓW DLA PRACOWNI PODSTAW PIELĘGNIARSTWA
Termin zgłoszeń:2021-08-27
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-08-19załącznik nr 1 – Formularz Cenowo – Techniczny
22021-08-19załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
32021-08-19załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
42021-08-19załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
52021-08-19załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
62021-08-19załącznik nr 7– Identyfikator postępowania
72021-08-19Załącznik nr 2 – Formularz „OFERTA”.
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-08-19Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-08-27Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-08-27Informacja z otwarcia ofert
42021-09-03Informacja o wyniku postępowania
52021-09-21Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny