Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.48.2021
Tytuł:Dostawa aparatury medycznej II
Termin zgłoszeń:2021-09-20
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-08-06załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22021-08-06załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32021-08-06załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42021-08-06załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52021-08-06załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62021-08-06załącznik nr 1.6: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 6
72021-08-06załącznik nr 1.7: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 7
82021-08-06załącznik nr 1.8: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 8
92021-08-06załącznik nr 1.9: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 9
102021-08-06załącznik nr 1.10: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 10
112021-08-06załącznik nr 1.11: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 11
122021-08-06załącznik nr 1.12: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 12
132021-08-06załącznik nr 1.13: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 13
142021-08-06załącznik nr 1.14: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 14
152021-08-06załącznik nr 1.15: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 15
162021-08-06załącznik nr 1.16: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 16
172021-08-06załącznik nr 1.17: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 17
182021-08-06załącznik nr 1.18: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 18
192021-08-06załącznik nr 1.19: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 19
202021-08-06załącznik nr 1.20: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 20
212021-08-06załącznik nr 2: Formularz OFERTA
222021-08-06załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
232021-08-06załącznik nr 3.1: wzór Protokołu Instalacji
242021-08-06załącznik nr 3.2: wzór Protokołu odbioru
252021-08-06załącznik nr 4: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
262021-08-06załącznik nr 5: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
272021-08-06załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
282021-08-06załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrrzeżenia infomacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
292021-08-06załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie o aktualności informacji
302021-08-06załącznik nr 9: Formularz Wycofanie OFERTY
312021-08-06załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
322021-08-06załącznik nr 11: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-08-06edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-08-17Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-08-17Załączniki do Informacji nr 1
42021-08-17Edytowalne załączniki do Informacji nr 1
52021-08-17Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
62021-09-01Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
72021-09-01Załączniki do Informacji nr 2
82021-09-01Edytowalne załączniki do Informacji nr 2
92021-09-01Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 2
102021-09-06Informacja nr 3: Modyfikacja SWZ
112021-09-06Załączniki do Informacji nr 3
122021-09-06Edytowalne załączniki do Informacji nr 3
132021-09-06Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 3
142021-09-20Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
152021-09-20Informacja z otwarcia ofert
162021-12-02Informacja o wyniku postępowania - Część 1, 2, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19
172021-12-07Informacja o wyniku postępowania - Część 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 20
182022-01-04Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny