Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2612.49.2021
Tytuł:Adaptacja elementów obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Termin zgłoszeń:2021-08-12
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-23załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 1
22021-07-23załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 2
32021-07-23załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 3
42021-07-23załącznik nr 2: Formularz OFERTA
52021-07-23załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
62021-07-23załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
72021-07-23załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
82021-07-23załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
92021-07-23załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-23edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-08-12Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-08-12Informacja z otwarcia ofert
42021-08-24Informacja o wyniku postępowania - unieważnieniu
52021-09-09Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny