Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.39.2021
Tytuł:Dostawa mebli
Termin zgłoszeń:2021-08-24
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-21załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny Część 1
22021-07-21załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny Część 2
32021-07-21załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny Część 3
42021-07-21załącznik nr 1.3.1: załącznik do załącznika nr 1.3 Formularz Cenowo-Techniczny Część 3
52021-07-21załącznik nr 2: Formularz OFERTA
62021-07-21załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
72021-07-21załącznik nr 4: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
82021-07-21załącznik nr 5: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
92021-07-21załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
102021-07-21załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrrzeżenia infomacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
112021-07-21załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie o aktualności informacji
122021-07-21załącznik nr 9: Formularz Wycofanie OFERTY
132021-07-21załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
142021-07-21załącznik nr 11: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-21edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-07-28Ogłoszenie o sprostowaniu Ogłoszenia o zamówieniu
32021-08-06Informacja nr 1: Modyfikacja SWZ
42021-08-24Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
52021-08-24Informacja z otwarcia ofert
62021-08-25Korekta Informacji z otwarcia ofert
72021-08-25Informacja o wyniku postępowania w zakresie Części 3 - unieważnieniu
82021-09-20Informacja o wyniku postępowania w zakresie Części 1 i 2
92021-10-13Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny