Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.27.2021
Tytuł:DOSTAWA KOPIARKI KOLOROWEJ
Termin zgłoszeń:2021-06-24
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-16załącznik nr 1 – Formularz Cenowo – Techniczny
22021-06-16załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-06-16załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-06-16załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52021-06-16załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-06-16załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72021-06-16załącznik nr 7– Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-16Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-06-24Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-06-24Informacja z otwarcia ofert
42021-06-24OFERTY
52021-07-01Informacja o wyniku postępowania - unieważnieniu
62021-07-06Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny