Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.7.2021
Tytuł:DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY MEDYCZNEJ I UBRAŃ MEDYCZNYCH
Termin zgłoszeń:2021-06-17
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-02załącznik nr 1.1 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 1
22021-06-02załącznik nr 1.2 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 2
32021-06-02załącznik nr 1.3 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 3
42021-06-02załącznik nr 1.4 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 4
52021-06-02załącznik nr 2 – formularz „Oferta”
62021-06-02załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
72021-06-02załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
82021-06-02załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92021-06-02załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
102021-06-02Załącznik nr 7– Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-02Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-06-09Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-06-10Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
42021-06-10Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
52021-06-11Korekta Informacji nr 2
62021-06-17Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
72021-06-17Informacja z otwarcia ofert
82021-06-18OFERTY
92021-07-08Informacja o wyniku postępowania
102021-08-13Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny