Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2612.3.2021
Tytuł:ROBOTY REMONTOWE I MONTAŻ SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM A-7 W CAMPUSIE A
Termin zgłoszeń:2021-04-27
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-04-09Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy – Część 1
22021-04-09Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy – Część 2
32021-04-09Załącznik do OPZ Cz. 1
42021-04-09Załącznik do OPZ Cz. 2
52021-04-09Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
62021-04-09Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
72021-04-09Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
82021-04-09Załącznik nr 5 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92021-04-09Załącznik nr 6 – Formularz Wycofanie OFERTY
102021-04-09Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-04-09Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-04-22Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-04-23Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
42021-04-27Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
52021-04-27Informacja z otwarcia ofert
62021-04-27Oferta nr 1
72021-04-27Oferta nr 2
82021-04-27Oferta nr 3
92021-05-11Informacja o wyniku postępowania - unieważnieniu
102021-05-11Ogłoszenie o udzieleniu - uniewaznienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny