Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-48/2020
Tytuł:Dostawa wyposażenia i sprzętu sportowego
Termin zgłoszeń:2020-11-03
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-26załącznik nr 1: Formularz Cenowo-Techniczny
22020-10-26załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-10-26załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
42020-10-26załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udzialu w postępowaniu
52020-10-26 załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonmawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
62020-10-26załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-26edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-10-29Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32020-11-03Informacja z otwarcia ofert
42020-11-27Informacja o wynikach postępowania
52020-12-17Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny