Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-34/2020
Tytuł:DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Termin zgłoszeń:2020-11-10
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-19Załącznik nr 1.1 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 1
22020-10-19Załącznik nr 1.2 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 2
32020-10-19Załącznik nr 1.3 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 3
42020-10-19Załącznik nr 1.4 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 4”
52020-10-19Załącznik nr 1.5 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 5
62020-10-19Załącznik nr 1.6 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 6
72020-10-19Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
82020-10-19Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
92020-10-19Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
102020-10-19Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
112020-10-19Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-19Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-10-23Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32020-10-23Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
42020-10-27Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
52020-11-10Informacja z otwarcia ofert
62020-11-30Informacja o wynikach postępowania
72020-12-28Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny