Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-4d-02/2020
Tytuł:DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH
Termin zgłoszeń:2020-10-19
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-09Załącznik nr 1.1 - 1.10 – Formularz Cenowo- Techniczny - Część 1 -10
22020-10-09Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32020-10-09Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42020-10-09Załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-09Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-11-04Informacja o wynikach postępowania
32020-11-16Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny